PROJELER
Gördüm İstanbul Projesi

 

 

Dünya metropolleri arasında İstanbul bir ayağı Asya'da bir ayağı Avrupa'da, Boğaz'ın iki yakasına uzanmış tek şehirdir. Karadeniz ve Marmara Denizi’ni birbirine bağlayan su yoludur. Bu nedenlerle ticari, askeri, sosyal, kültürel vb. bakımlardan stratejik öneme sahiptir. Haliç gibi güvenli bir limanın olması İstanbul'un önemini artırmıştır. Bundan dolayı çok uzun bir tarihi geçmişi vardır.

Yurdumuzun 81 ilinden İstanbul’a her yıl binlerce öğrenci üniversitelerde okumaya gelmektedir. Bu öğrenciler eğitim süreçleri boyunca yaşadıkları şehrin tamamını veya özellikle tarihi ve kültürel açıdan önemli yerlerini kendi imkanları ile gezip görme fırsatı bulamamaktadırlar. Ayrıca İstanbul’da yaşamakta olup üniversite çağına gelmiş birçok öğrenci de aynı durumdadır. Bu durumdaki öğrencilerden olabildiğince çoğunun öğrenim süreçleri bitip hayata atıldıklarında kendilerine çok faydalı olacak birikimleri edinmelerine yardımcı olmak için bu proje hazırlanmıştır.

Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı ile Yıldırım Büktel önderliğinde başlayan, uzman rehberler ve Mansur Karakoç ‘un katılımı ile daha da zenginleşen Proje, Çağdaş Yaşam dostu rehberlerimizin ve gönüllü destekçilerimizin katkısıyla yürütülmektedir. Projenin amacı İstanbul’da okuyan ancak tarihi hakkında çok bilgi sahibi olmayan üniversite öğrencilerine bu tarihi tanıtmak, onları yaşadıkları kent ve kültürü hakkında bilgilendirmek ve aidiyet duygularının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

2011-2012 sezonu’nda başlatılan proje kapsamında, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı, Süleymaniye Camii, Kariye-Ayvansaray Bölgesi, Galata-Beyoğlu-Pera Bölgesi, Vefa, Fener-Balat Bölgesi gibi farklı yerlere geziler düzenlenmiş ve 2022 yılı itibarıyle 800'e yakın öğrenci İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuyla bir araya getirilmiştir.